Arna Tak

Det fulle og hele navnet på Arna Tak er egentlig Arna Tak og Industriservice. Firmaet startet opp i 2007, og har totalt en bakgrunn i blikkenslagerbransjen som strekker seg 40 år tilbake i tid. Firmaet har seks ansatte og ledelsen består av daglig leder samt medeier Helge Dalland og Arne Askeland, som også er medeier.

Utvidelse via oppkjøp

I 2014 ble det foretatt et oppkjøp av et konkursbo. Blikkenslager Kvinge AS ble kjøpt opp og Arna Tak flyttet inn i lokalene som ligger i Fabrikkveien 1. Det er fremdeles Trond Kvinge, som har vært i blikkenslagerbransjen i mer enn 40 år, som er den ansvarlige for firmaets blikkenslagerverksted.

Hos Arna Tak jobber det svært dyktige og høyt kvalifiserte mennesker. De jobber heller ikke bare innenfor Bergensområdet, men jobber der hvor kunden har behov. De jobber med intersikring, slik at alle prosjekter blir fulgt opp og kontrollert hele veien.

Dette er noen av tjenestene firmaet tilbyr:

  • Tekking av flate tak
  • Taktekking
  • Membrantekking av terrasser
  • Omtekking av tak
  • Pipeinndekkinger og beslag

I tillegg utføres det også taksjekk samt rengjøring av blant annet takrenner. De har også, som allerede nevnt, et eget verksted. Her kan alt produseres slik at det dekker kundenes behov.

Fasadearbeid

Boligens fasade er viktig, og hvordan denne skal være endrer seg i takt med boligtrendene. Dersom du ønsker en mer eksklusiv og moderne stil kan du vurdere en fasade kledd med metallplater. Disse kommer både i ulike farger og design, slik at du kan finne en som passer stilen du ønsker på nettopp din bolig.

Skivetekking og fasadekassetter

Når metallplater brukes som overflaten på en fasade kalles dette for skivetekking. Dette har i flere hundre år også blitt brukt som materiale til tak. Fordelen er at denne metoden gir et tak som krever svært lite vedlikehold. I tillegg ser taket både naturlig og ordentlig ut. Metallplatene som brukes til skivetekking kommer i både kobber, sink, stål og aluminium. Så her er det noe å velge mellom.

Fasadekassetter kombineres med andre overflater. Når dette gjøres riktig skapes det et eksklusivt utseende på boligen. Fasadekassettene kommer i alle typer materialer og tilpasses etter kundens behov. De er mer eller mindre frie for vedlikehold og er laget for å tåle de krevende værforholdene vi har er nord. Fargene på fasadekassettene kan du som kunde bestemme selv.

Skorsteinshetter og takhetter fra Arna Tak

På Vestlandet og langs kysten blåser det gjerne mye og da kan vinden stikke av med for eksempel skorsteinshetten. Det er ikke noe problem dersom dette har skjedd med deg, for Arna Tak produserer nye til deg og kommer også og setter dem opp.

Tekking og sikring av taket

Arna Tak er et firma med mye kompetanse og det betyr at de kan tekke tak med takstein, skifer, bånd, belegg, asfalt og sink. I tillegg jobber de med å montere taksikring, som blant annet feieren er avhengig av. Denne skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og er ikke noe ufaglærte bør holde på med. Sikring mot snø er også viktig. Store snømasser som raser ned fra taket kan skade både folk og gjenstander. En snøfanger som er montert på taket, sikrer at dette ikke skjer. Fordelene med en snøfanger er som følger:

  • Snøfangeren er solid og sterk
  • Snøfangeren er tilpasset til ditt tak
  • Snøfangeren har lang holdbarhet
  • Snøfangeren krever intet vedlikehold
  • Snøfangeren øker sikkerheten

Det er altså ingen grunn til at folk i Bergen og omegn skal gå rundt med dårlige og usikrede tak!