Guide: Slik velger du riktig leverandør av taktekking

Det er uten tvil mye å tenke på når du skal få nytt tak på boligen din. Dette gjelder for øvrig også om taket tilhører et kjøpesenter, sameie eller forretningsbygg. Mange ser kun på pris og inngår avtale med den leverandøren som ved første øyekast tar den laveste prisen for jobben. Dette kan bli relativt dyrt i lengden. Det er nemlig flere faktorer som bør vurderes. Her kommer noen tips til hvordan du skal gå frem for å velge riktig leverandør av taktekking.

Finn ut hvilke leverandører som finnes

Uansett hvilken leverandør du velger så koster det en del penger å tekke tak. I tillegg bør taket holde i minst tjue år etter at jobben er gjort. Da sier det seg selv at du må finne en leverandør som er mer opptatt av kvaliteten på det han gjør enn på å tilby deg en så lav pris at jobben umulig kan bli gjort ordentlig. Det kan derfor være svært lurt å først og fremst se på hvilke leverandører som finnes i ditt område og så se hvor lang fartstid de har i bransjen. Det er viktig at de kjenner til norske forhold og de kravene som stilles byggeteknisk. Leverandøren bør også kunne komme med gode råd til deg om hvilke materialer som passer.

Hvilke garantier stiller leverandøren med? Dersom det skjer skader underveis i jobben eller rett etter på, har leverandøren en garanti som dekker dette eller er det noe du må betale? Dette er informasjon som kvalitetsleverandører har langt fremme på nettsiden sin. Leverandører som ikke gir noen garantier bør du holde deg unna. Det er nemlig noe som virkelig kan fordyre takprosjektet ditt.

Sjekk referanser og få pristilbud fra flere

Sjekk leverandørens nettside for referanser fra tidligere kunder. Snakk med andre som har byttet tak og hør hvilke leverandører de har benyttet seg av. Sjekk ut kundecase, gjerne med bilder, slik at du kan se om arbeidet som gjøres faktisk blir bra.

Det er også viktig å be om pristilbud fra flere enn bare en leverandør. Sørg for at du oppgir alt du ønsker skal bli gjort, og at alle tillegg er med i den endelige prisen. Dette bør være med i prisoverslaget:

  • Undertaksbelegg – dersom du har sagt at du ønsker dette
  • Lekter og sløyfer
  • Taksikringsutstyr, som stige og snøfanger
  • Takrenner og taknedløp
  • Festemidler, slik som skruer, spiker, stormklips og lignende
  • Vindskibord / isbord
  • Håndverkerarbeid
  • Rigg / drift
  • Avfallshåndtering
  • HMS

Dersom du velger et tilbud der ikke alle tillegg er tatt med risikerer du også at taket blir langt dyrere enn det du først hadde trodd. Det kan også være lurt at de du ønsker tilbud fra kommer på befaring og får sett taket ditt før de inngir tilbudet. Da kan dere sammen snakke om hva som trengs. Du får et bedre inntrykk av leverandører og leverandøren får bedre forutsetninger for å kunne gi deg gode råd og komme med riktig pris. Husk også å sjekke at leverandøren har autorisasjon til å utføre arbeidene på taket.

Sørg også for å starte tidsnok, da uforutsette ting som blant annet været kan hindre at fremdriften går som planlagt og ikke glem å få med tidspunktene for oppstart og ferdigstillelse i kontrakten.